skip to Main Content
420 3220 reykjaneshofn@reykjaneshofn.is

228. fundur Stjórnar Reykjaneshafnar

228. fundur Stjórnar Reykjaneshafnar var haldinn fimmtudaginn 11. apríl 2019 kl. 17:00 á skrifstofu Reykjaneshafnar að Víkurbraut 11, 230 Reykjanesbæ.

Mættir: Hjörtur Magnús Guðbjartsson formaður, Hanna Björg Konráðsdóttir aðalmaður, Kolbrún Jóna Pétursdóttir aðalmaður, Sigurður Guðjónsson aðalmaður, Úlfar Guðmundsson aðalmaður, og Halldór Karl Hermannsson hafnarstjóri.

DAGSKRÁ

1. Ársreikningur 2018. (2019010201)

Á fundinn mætti Theodór S Sigurbergsson löggiltur endurskoðandi Reykjaneshafnar hjá Grant Thornton endurskoðun ehf. ásamt endurskoðandanum Sturla Jónssyni. Ársreikningur Reykjaneshafnar vegna starfsársins 2018 lagður fram ásamt endurskoðunarskýrslu endurskoðenda hafnarinnar. Helstu niðurstöður rekstrarreiknings er eftirfarandi:

Rekstrartekjur……………………………………………… kr. 354.073.412.-
Rekstrargjöld……………………………………………….. kr. 195.500.297.-
Hagnaður fyrir afskriftir og vexti…………… kr. 158.573.115.-
Afskriftir mannvirkja og annarra eigna… kr. -44.785.830.-
Fjármagnsliðir……………………………………………… kr. -348.442.135.-
Framlag Reykjanesbæjar…………………………. kr. 191.000.000.-
Tap ársins……………………………………………………… kr. -43.654.850.-

Stjórn Reykjaneshafnar samþykkir ársreikninginn og vísar ársreikningum til samþykkis á fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar.

2. Ársyfirlit Reykjaneshafnar 2018. (2019040170)

Ársyfirlit yfir starfsemi Reykjaneshafnar 2018. Lagt fram til kynningar.

3. Hrannargata 6. (2019040168)

Tölvupóstur dags. 01.04.2019 frá skipulagsfulltrúa Reykjanesbæjar þar sem óskað er eftir að leigja hluta af eignarlandi Reykjaneshafnar á Vatnsnesi til fasteignaeigenda á Hrannargötu 6 til stækkunar á þeirri lóð. Samþykkt samhljóða.

4. Hafnarsamband Íslands. (2019010204)

a. Fundargerð 411. fundar stjórnar Hafnasambands Íslands frá 15. febrúar 2019. Lögð fram til kynningar.
b. Ársreikningur Hafnasambands Íslands 2018. Lagður fram til kynningar.

5. Lánasjóður sveitarfélaga. (2019040178)

Eftirfarandi var lagt fram: „Stjórn Reykjaneshafnar samþykkir hér með að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 30.000.000 kr. til 7 ára, í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Er lánið tekið til endurfjármögnunar afborgana lána Reykjaneshafnar hjá Lánasjóði sveitarfélaga, sem fellur undir lánshæf verkefni, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.
Jafnframt er Halldóri Karli Hermannssyni, kt. 061258-5589, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga f.h. Reykjaneshafnar sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari.
Til tryggingar skilvísri og skaðlausri greiðslu láns þessa, ásamt vöxtum, verðbótum og kostnaði stendur einföld óskipt ábyrgð eigenda sem er Reykjanesbær sbr. heimild í 2. mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og setja þau til tryggingar tekjur sínar sbr. 2. mgr. 68. gr. sömu laga.“

Samþykkt samhljóða.

6. Upplýsingagjöf hafnarstjóra. (2019010196)

Hafnarstjóri fór yfir stöðu ýmissa mála er varðar starfsemi hafnarinnar.

7. Önnur mál. (2019010197)

Tölvupóstur dags. 01.04.2019 frá Garðari Briem lögmanni fulltrúa tryggingarfélagsins Standard Club þar sem óskað er að Reykjaneshöfn staðfesti að ábyrgðaryfirlýsing tryggingarfélagsins í tengslum við strand MS Fjordvik við Helguvíkurhöfn 3. nóvember s.l. verði felld úr gildi. Hafnarstjóri staðfesti að allar þekktar kröfur Reykjaneshafnar á hendur ábyrgðaraðilum skipsins tengdar strandi þessi væru að fullu greiddar og lagið til að fallið væri frá fyrrgreindri ábyrgðaryfirlýsingu. Samþykkt samhljóða.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:55. Fundargerðin fer til afgreiðslu bæjarstjórnar 16. apríl 2019.

Back To Top